Werkgevers in de productie industrie

Door het toenemende belang van “on demand” en “just in time” zal de focus meer en meer komen te liggen op constante kwaliteit, prijs en voorspelbaarheid en er wordt steeds vaker gewerkt met een dedicated groep van leveranciers. Veel producenten staan dan ook voor een investeringsronde om aan deze vereisten te kunnen blijven voldoen.

Met de toenemende concurrentie en schaalvergroting van de inkoop volumes blijven rendementen sterk afhankelijk van de operationele efficiency van de inzet van mensen en middelen.

Onze (inter) nationale contacten, kennis van uw sector en de arbeidsmarkt stellen ons in staat u de best mogelijke oplossingen te bieden voor de inzet van arbeid. Onze oplossingen dragen bij aan uw performance en winstgevendheid in de keten.

FluxEU NBBU lid en volledig gecertificeerd SNA / NEN 4400

Dankzij ons (internationale) netwerk en gedegen kennis van zaken, zowel in de foodsector als in arbeidsvraagstukken, zijn we in staat diverse oplossingen en werkwijzen te implementeren die het mogelijk maken uw positie en winstgevendheid in de keten te versterken.

FluxEU is via haar payroll organisatie ( NBBU ) volledig SNA gecertificeerd. Ondernemingen die het SNA keurmerk mogen voeren voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm.

FluxEU – food energy !